התקנת גופי תאורה לחדרי קירור

חדר קירור אחרי התקנת גופי תאורה
חדר קירור לפני התקנת גופי תאורה