פסים אמריקאים - מפרטים טכנים
פסים אמריקאים מגיעים בפח לבן בואט שונה
גם בT5
גם ברפלקטורים
 • פס פלורסנט  להארת מחסנים ואולמות נמוכים.
  לשימוש כתאורה נסתרת בהנמכת גבס, תארת שלטים והתקנה בתקרה.
  ניתן לשלב מגוון רפלקטורים ורשתות הגנה.
  מגיע בוואטים שונים   
   
  פס אמריקאי 1x14w פס אמריקאי 2x14w
  פס אמריקאי 1x21w פס אמריקאי 2x21w
  פס אמריקאי 1x24w פס אמריקאי 2x24w
  פס אמריקאי 1x28w פס אמריקאי 2x28w
  פס אמריקאי 1x35w פס אמריקאי 2x35w
  פס אמריקאי 1x39w פס אמריקאי 2x39w
  פס אמריקאי 1x49w פס אמריקאי 2x49w
  פס אמריקאי 1x54w פס אמריקאי 2x54w
  פס אמריקאי 1x80w
  פס אמריקאי 2x80w