לפני ואחרי - תאורה במקומות עבודה

לפני התקנת גופי תאורה
אחרי התקנת גופי תאורה